สุขภาพ

วัยรุ่นกับโรคเอดส์

โรคเอดส์จัดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอีกชนิดหนึ่ง  ที่สามารถติดได้ทุกเพศทุกวัย  ทั้งที่ติดด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ  เป็นโรคร้ายแรงที่เชื้อเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกาย  จนทำลายได้ถึงชีวิต

โรคเอดส์เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง  หรือภูมิคุ้มกันถูกทำลายจากการได้รับเชื้อไวรัส  หรือ เชื้อ เอชไอวี  หรือที่เราเรียกว่าโรคเอดส์  โดยส่วนใหญ่เราคงไม่แย้งว่าโรคนี้กลุ่มคนที่มีความเสียงและพบจำนวนมากในประเทศไทยเรา  คือ กลุ่มของวัยรุ่น  ในช่วงอายุ  15-25  ปี  เป็นกลุ่มที่พบมาก  อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  ไม่ว่าจะเรื่องปัญหาครอบครัวเอง 

ปัญหาการคบเพื่อน  ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ปัญหาการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย  รวมไปถึงปัญหาของสารเสพติดต่างๆด้วย  ปัญหาแรกที่จะกล่าวถึง  คือปัญหาของครอบครัวแตกแยก  ครอบครัวไม่อบอุ่น  พ่อแม่ทะเลากัน  พ่อแม่ไม่มีเวลาให้  สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัญหาให้กับวัยรุ่นที่มีภาวะความคิดที่สั้น  คิดในแง่ลบกับเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองพบเจอ

  นำไปเป็นปัญหาให้ตัวเองและกลายเป็นคนสร้างปัญหาเองด้วย  เริ่มจากการไม่เข้าเรียนหรือไม่ไปเรียนหนังสือ  พอพ่อแม่รู้เรื่องก็โดนดุ  ทำให้พ่อแม่ทะเลากันร่วมด้วย  ทำให้เกิดการคิดหนีออกจากบ้าน  ทำให้ได้พบเจอกับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดี  กลุ่มเพื่อนที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน 

เกาะกลุ่มมีสารเสพติด  ชวนกันติดยา  ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน  บ่อยเข้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงที่มีปัญหาเช่นกัน  เกิดการเปลี่ยนคู่นอนในกลุ่ม  หรือกลุ่มวัยรุ่นเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  จากการที่ว่าหนีปัญหาไม่อยากพบเจอปัญหา  กลายเป็นว่าเพิ่มปัญหาให้กับตัวเองมากขึ้น  ด้วยการติดเชื้อ เอชไอวี  โดยไม่รู้ตัว  เพราะผู้ที่ได้รับเชื้อในระยะที่ 1 ระยะที่ 2  ผู้ป่วยเองยังไม่รู้ตัว  จนกว่าจะได้รับการตรวจเชื้อหาเชื้อด้วยการเจาะเลือดตรวจ  เพราะในระยะเริ่มแรก  ทางการแพทย์จะยังไม่เรียกว่าเป็นเอดส์ 

จะเรียกเป็นโรคเอดส์ได้  เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อในระยะที่ 3 แล้วเท่านั้น  ทำให้วัยรุ่นที่ได้รับเชื้อในระยะเริ่มไม่รู้ตัว  และไม่สังเกตอาการของตน  ทำให้การกระจายเชื้อให้ผู้อื่นในกลุ่มเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว  หรือเมื่อสงสัยว่าตัวเองเป็นก็ไม่กล้าที่จะไปพบหมอ  เพราะขาดที่ปรึกษา  ขาดความกล้าที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ  กลายเป็นการบ่อยให้ตัวเองติดเชื้อโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ถูกต้อง  รวมทั้งการไม่ป้องกันตัวเอง  เพิ่มการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นเพราะคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่รู้ว่าติดเชื้อ  เลยขาดการป้องกันที่ถูกต้อง

ปัญหาทุกปัญหามีทางแก้  ขอแค่เรายอมรับและเปิดใจกับปัญหาที่เราพบ  เพราะทุกคนย่อมมีปัญหาทุกคน  เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองให้ดีที่สุด

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  หวยลาว4ตัวเล่นยังไง